Privacybeleid

Orthodontie Lisse hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Voor een goede (medische) behandeling, verzamelen wij allerlei persoonlijke gegevens over u zoals adresgegevens en gezondheidstoestand. Deze gegevens leggen we vast in uw medisch dossier. Ook kopieën van brieven aan uw tandarts en eventuele andere specialisten bewaren we in dit dossier. Hiervoor maken we gebruik van een elektronisch dossier wat eigendom is van Orthodontie Lisse.

In bijgaande privacyverklaringen is omschreven welke gegevens we verwerken, met welke doelen, welke wettelijke grondslag hiervoor is en welke rechten en plichten u en de praktijk heeft.

Privacyverklaring patiënten

Privacyverklaring werknemers, sollicitanten, stagiaires en externen

Inzien van dossier en kopieën maken

U heeft natuurlijk het recht uw gegevens in te zien en kopieën te maken. Wilt u uw gegevens inzien? Of een kopie maken van (een deel van) het dossier? Dan kunt u het formulier ‘Verzoek tot maken kopieën medisch dossier‘ (download) invullen en ondertekenen. Op het formulier vragen we waarom u de gegevens wilt inzien of kopiëren en welke gegevens u nodig heeft. Deze informatie hebben wij nodig om u zo goed mogelijk de juiste gegevens te sturen. Daarom is het belangrijk dat u het formulier zo volledig mogelijk invult en ondertekent. 

Andere mensen, zoals uw familie, mogen uw dossier alleen inzien en kopiëren als u hen daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd. Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders het recht het medisch dossier van hun kind in te zien en een kopie hiervan te krijgen. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar, is toestemming van het kind zelf én van de ouders nodig. Jongeren van 16 jaar en ouder moeten hun familie (dus ook hun ouders) en anderen toestemming geven voor het inzien en kopiëren van hun dossier.

Als u het ingevulde formulier met uw handtekening scant, kunt u het mailen naar info@ortholisse.nl Let op: uw handtekening moet op het formulier staan. Zonder handtekening kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen. U kunt uw verzoek ook per post sturen naar de praktijk. 

Aanpassen van dossier

Vindt u dat uw medisch dossier op bepaalde punten niet juist of niet volledig is? Dan kunt u een verzoek indienen om aan uw medisch dossier een verklaring met uw visie toe te voegen. Of om (delen van) het dossier te laten te laten vernietigen. Als daar geen (bijvoorbeeld wettelijke en/of medische) bezwaren tegen bestaan, zullen wij dit toestaan. Gegevens die essentieel zijn voor uw behandeling, kunnen wij niet vernietigen. Wilt u gegevens vernietigen? Vraag dit dan schriftelijk aan bij info@orthohaarlem.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en patiëntnummer. U ontvangt hierna een bericht over hoe we met uw aanvraag aan de slag gaan.

Vragen en klachten

Voor eventuele vragen of klachten kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming:

Joris van den Heuvel
joris@vdheuveladvies.nl
06-53586559